วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ประวัติวัดเกาะวาลุการาม

เมื่อประมาณ 100กว่า ปี ย้อนหลังขึ้นไป ลำแม่น้ำวัง เมื่อไหลผ่านสะพานรัษฎาภิเษกลงไปประมาณ 250 เมตร ก็จะแยกออกจากกัน เป็นสองแถว ที่แยกจากกันนั้นเกิดเป็นเกาะกลางขึ้นเกาะหนึ่ง แควทั้งสองข้างเกาะ จะมีน้ำไหลมากพอให้เรือเดินขึ้นล่องได้สะดวก น้ำที่ไหลแตกแยกจากกัน จะไปบรรจบเป็นแควเดียวกันอีก จากหัวเกาะถึงท้ายเกาะยาวประมาณ 200 เมตร ตอนที่กว้างที่สุดของเกาะ ประมาณ 50 เมตร

เกาะแห่งนี้แต่โบราณกาลประมาณไม่ได้ว่าจะเป็นกี่ปีมาแล้ว นัยว่าเป็นสถานที่เจ้าหญิงองค์หนึ่ง แห่งลานนามาประทับอยู่หรือทำพิธีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผู้เขียนไม่กล้ายืนยัน) เมื่อหมดสมัย หรือหมดความต้องการของใคร ๆ แล้ว ก็คงจะทิ้งอยู่เป็นเกาะป่าละเมาะร้างว่างเปล่า... 

อ่านต่อในเว็บไซต์  https://www.watkoh.com/53

วัดเกาะวาลุการาม

วัดเกาะวาลุการาม

บริเวณด้านหน้าของศาลาทรงไทยประยุกต์

บริเวณด้านหน้าของศาลาทรงไทยประยุกต์

บริเวณด้านหน้าของศาลาทรงไทยประยุกต์

บริเวณด้านหน้าของศาลาทรงไทยประยุกต์

เจดีย์ทรงระฆังคว่ำศิลปะแบบพม่า สร้างประมาณ พ.ศ. 2460

เจดีย์ทรงระฆังคว่ำศิลปะแบบพม่า สร้างประมาณ พ.ศ. 2460

ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง

ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง

มณฑปพระพุทธบาทจำลอง สี่รอย (รอยพระบาททำจากหินอ่อนแกะสลัก จากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า พ.ศ.2467)

มณฑปพระพุทธบาทจำลอง สี่รอย (รอยพระบาททำจากหินอ่อนแกะสลัก จากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า พ.ศ.2467)

อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม

อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม

ภายในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม

ภายในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม

เจดีย์ทรงระฆังคว่ำศิลปะแบบพม่า สร้างประมาณ พ.ศ. 2460

เจดีย์ทรงระฆังคว่ำศิลปะแบบพม่า สร้างประมาณ พ.ศ. 2460

เจดีย์ทรงระฆังคว่ำศิลปะแบบพม่า สร้างประมาณ พ.ศ. 2460

เจดีย์ทรงระฆังคว่ำศิลปะแบบพม่า สร้างประมาณ พ.ศ. 2460