วัดแม่กืย อุโบสถสวยงามมาก

วัดแม่กืย สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๗ โดยครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐

วัดแม่กืย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ดิน ๖ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา พื้นที่การถือครองเป็นที่ธรณีสงฆ์พื้นที่เป็นที่ดอน 

-ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาคารตำรวจบ้าน ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านประชาชน 

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทุ่งนา

มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ , ศาลาการเปรียญ , กุฎิ , หอระฆัง , หอฉัน - โรงครัว และ พระธาตุฯ 

ความเป็นมาของวัดแม่กืย

ในเอกสารที่ทางเจ้าอาวาสมอบให้ ซึ่งระบุว่า บ้านแม่กืยเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งมีซากก้อนอิฐโบราณและบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า “เด่นล้าน” ซึ่งเชื่อกันว่าผีดุ มีเจ้าที่รักษาอยู่ ใครทำอะไรที่ไม่ดีไม่เคารพนับถือก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิต แต่จากการศึกษาถึงประวัติศาสตรืไมว่าจะเป็นพงศาวดารโยกนก

ตำนานพระธาตุลำปางหลวง ตำนานดอยถ้ำ ได้พบว่าบ้านแม่กืย เป็นสถานที่ที่กำเนิดเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ วีรบุรุษแห่งสงครามที่มีความกล้า

- หาญชาญชัย แผ่บารมีไปจนถึงเมืองเชียงชื่น เมืองเชลียง และเมืองด้งนคร นอกเหนือจากเป็นเจ้าเมืองละกอนหรือเขลางค์นคร นั่นก็คือเป็น “หมื่นด้งนคร” หรืออีกนามหนึ่งคือ “เจ้าหาญแต่ท้อง”

- เจ้าเมืองด้งนคร เป็นโอรสของเจ้าหมื่น โลกนครและเจ้านางศรีเมือง ครองเมืองเขลางค์นครประสูติท่ามกลางศึกสงคราม คือขณะนั้นมีทัพของข้าศึกยกจะไปตีเมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๑๙๔๓ มาถึงเมืองลำปาง เจ้าหมื่นโลกนครก็ยกกองทัพออกไปรับที่วัดศรีชัยภูมิ (วัดปงสนุกในปัจจุบัน) และได้ไล่รุกข้าศึกไปโดยมีเจ้าศรีเมืองชายาขอตามเสด็จไปด้วย และขณะที่รุกไล่ข้าศึกไปจนถึงเมืองกืย ได้ประสูติโอรสใกล้กับบริเวณเนินดินใกล้แม่น้ำกืยจึงได้สร้างเมืองขึ้นเรียก ชื่อว่า “เมืองกืย" 

ต่อมา หมื่นหาญ คงมาประทับอยู่ตั้งแต่ยังเยาว์ และได้ทำนุบำรุงเมืองกืยเรื่อยมา เชื่อว่าประทับอยู่นานถึง ๓๐ ปี จึงมีอีกนามหนึ่งว่า “หมื่นกืยหาญแต่ท้อง” จึงเป็นที่มาของนามว่าบ้านแม่กืยหรือเมืองกืย เจ้าหมื่นกืยหาญแต่ท้อง จึงเป็นวีรบุรุษของชาวลำปางเมื่อ ๕๐๐ กว่าปี มาแล้วแต่ขาดการศึกษาเพิ่มเติมอย่างจริงจัง

ปัจจุบันนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณนี้ยังฝังจิตใจอยู่กับชาวบ้านตลอดมา มีเจ้าของที่ดินที่ชื่อว่า “เด่นล้าน” ได้ทำเป็นที่ดินจัดสรร มีการสร้างถนนหนทางและสาธารณูปโภคเข้าไปอย่างสมบูรณ์ แต่ว่าขายไม่ออกไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปซื้อเพราะกลัว ใครล่วงล้ำเข้าไปโดยไม่บอกกล่าว มักจะมีอันเป็นไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่มาของบ้านแม่กืยและวัดแม่กืย

วีดีโอ เสนอภาพวัดแม่กืย