วัดไหล่หินหลวง (วัดเสลารัตนปัพพตาราม)

วัดไหล่หินหลวงเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง บางที่เรียกกันว่าวัดไหล่หินแก้วช้างยืน ซึ่งมีชื่อเต็มว่า วัดเสลารัตนปัพพตาราม  ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ เกาะหนึ่งในท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๖ กม.เศษมีเนื้อที่ธรณีสงฆ์ประมาณ ๕๐ ไร่เศษสร้างปี พ.ศ. ๒๑๘

มีวัตถุโบราณและสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากมาย อันประกอบด้วยประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งที่เรียกว่า ประตูโขง เจดีย์ วิหาร ซึ่งวิหารนั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนา และมีกุฏิซึ่งพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ และ โรงธรรมซึ่งเป็นสถานที่เก็บคัมภีร์วัดไหล่หินหลวงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านไหล่หินตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ห่างจากอำเภอเกาะคา ประมาณ ๕ กิโลเมตร และจังหวัดลำปาง ประมาณ ๒๕ กิโลเมตรบนถนนสาย เกาะคา-นาโป่งหาร  มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดไหล่หินหลวงเป็นจำนวนมาก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ วัดไหล่หินหลวง หมู่ 2 บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ : 0-5427-4006 (วัดไหล่หิน)    โทรสาร : 0-5427-4212 (อบต.ไหล่หิน)