พระเศรษฐีหลวง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนแวะเวียนนมัสการสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีเขลางค์ (พระเศรษฐีหลวง) หน้าตัก 8 เมตร เป็นศิลปะล้านนา ปางปราบพญาชมพูบดี (ทรงเครื่องจักรพรรดิล้านนา) ณ วัดมิ่งเมืองมูล 152 ถนนพหลโยธิน ลำปาง-งาว ต.พิขัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

พระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีเขลางค์

พระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีเขลางค์

พระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีเขลางค์

พระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีเขลางค์

แผนที่ไปวัดมิ่งเมืองมูล

แผนที่ไปวัดมิ่งเมืองมูล